Skolledning och expedition

Administratör

Linda Lekeby

IT, skola24, IST, its learning.

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Expedition

Anmäl frånvaro

Skola24
Telefon: 0515-77 76 01
Anmäl frånvaro varje dag.

Enhetsrektor

Lena Borgudd Nilsson

Enhetsrektor för Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Programrektor IM

Lena Sahlin

Skoladministratör

Lisbeth Dahlin

Reception och personalärenden.

Skolsamordnare

Elisabeth Ingelsson

Skolsamordnare och schemaläggning.

Uppdaterad: