Ansökningskoder

Ansökningskoder

Kommunkod Uppsala 0380

Programkoder Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Hotell och turismprogrammet HT-EKE
Restaurang och livsmedelsprogrammet RL-EKE

Lärlingsutbildningen

Bygg och anläggningsprogrammet – husbyggnad BAHUS0L-EKE
Bygg och anläggningsprogrammet – mark och anläggning BAMAR0L-EKE
Bygg och anläggningsprogrammet – måleri  BAMAL0L-EKE

Barn och fritidsprogrammet – Pedagogiskt och socialt arbete BFPEA0L-EKE


Fordon och transportprogrammet – Personbil FTPER0L-EKE
Fordon och transportprogrammet – Transport FTTRA0L-EKE

Försäljning- och administrationsprogrammet –  FSFOR0L- EKE


Hotell och turismprogrammet -  HTHUT0L-EKE


Restaurang och livsmedelsprogrammet – bageri och konditori RLBAG0L-EKE
Restaurang och livsmedelsprogrammet – kök och servering RLKOK0L-EKE

Uppdaterad: