Ansökningskoder

Ansökningskoder

Kommunkod Uppsala 0380

Programkoder Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Hotell och turismprogrammet HT-EKE
Restaurang och livsmedelsprogrammet RL-EKE

Lärlingsutbildningen

Bygg och anläggningsprogrammet – husbyggnad BAHUS0L-EKE
Bygg och anläggningsprogrammet – mark och anläggning BAMAR0L-EKE
Bygg och anläggningsprogrammet – måleri  BAMAL0L-EKE
Barn och fritidsprogrammet – Pedagogiskt arbete och socialt arbete BFPEA0L-EKE
Fordon och transportprogrammet – Personbil FTPER0L-EKE
Fordon och transportprogrammet – Transport FTTRA0L-EKE
Handel och administrationsprogrammet – handel och service lärling HAHAN0L- EKE
Hotell och turismprogrammet -  HTHUT0L-EKE
Restaurang och livsmedelsprogrammet – bageri och konditori RLBAG0L-EKE
Restaurang och livsmedelsprogrammet – kök och servering RLKOK0L-EKE

Uppdaterad: