Introduktionsprogram (IMY BF, IMY FS, IMY HT, IMY RL, IMA, IMS)

På Uppsala yrkesgymnasium Ekeby finns olika introduktionsprogram. Det ger elever som saknar behörighet möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förbereda sig för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

För oss på Ekeby är det viktigt att alla elever får en individanpassad skolgång som utgår ifrån elevens behov och förmågor. Det viktigaste för oss är att lyssna på eleven för att kunna göra en individuell planering utifrån elevens egna mål med utbildningen.

Utöver pedagogisk personal och elevhälsa finns koordinatorer som har daglig kontakt med eleverna. Dessa kan till exempel hjälpa till med planering, strukturering och kontakt med instanser utanför skolan. Vi erbjuder även dagligen kostnadsfri frukost för alla elever på skolan.

IMY och IMA läser i mindre grupper och har hög lärartäthet. Eleverna har hemklassrum som är i nära anslutning till personalens arbetsrum.

Hur funkar de olika introduktionsprogrammen?

Yrkesintroduktion (IMY) – Våra introduktionsprogram ger elever som saknar gymnasiebehörighet till nationella program en individanpassad utbildning som sträcker sig över tre år. Vårt syfte är att eleverna efter avslutade studier ska ha etablerat sig på arbetsmarknaden och/eller fått behörighet till vidare studier på till exempel annat gymnasieprogram, folkhögskola eller komvux.

Praktik eller Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för IMY

Likt utbildningen är praktiken individanpassad. För en del elever kommer praktiken vara en del av en kurs medan andra har som syfte att testa lite olika branscher. Det innebär också att en elev kan ha totalt en veckas praktik under ett helt läsår, medan en annan elev är på sin arbetsplats flera dagar i veckan. Oavsett omfattning så finns vår praktiksamordnare som stöd till såväl eleven som arbetsplatsen under hela perioden

Information om aktivitetsledare fritidshem (PDF, 218 KB)
Information om gästvärd (PDF, 209 KB)
Information om handel bas (PDF, 223 KB)
Information om köks- och serveringsbiträde (PDF, 220 KB)

Individuellt alternativ (IMA) – Ettårig utbildning där eleven erbjuds att läsa Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik, Engelska samt idrott och hälsa (dessa kurser erbjuds både som grundskolekurs men även på gymnasienivå).

Praktik för IMA

Likt utbildningen är praktiken helt individanpassad. Det finns inga skall-krav gällande lärandemoment vilket ställer andra krav på arbetsplatsens handledare/mentor. Det innebär också att en elev kan ha totalt en veckas praktik under ett helt läsår, medan en annan elev är på sin arbetsplats flera dagar i veckan. Oavsett omfattning så finns vår praktiksamordnare som stöd till såväl eleven som arbetsplatsen under hela perioden.   

Information om individuellt alternativ på Ekeby (PDF, 234 KB) 

Programinriktat val (IMV) – eleverna läser integrerat (i samma klass) som elever på nationellt program. Det grundskoleämne de saknar läses vid sidan av gymnasiekursen.

Information om Programinriktat val IMV UYG Ekeby samt Lärlingsutbildningen (PDF, 85 KB)  

IMS – Språkintroduktion

Ansökan

Ansökan till IMY, IMA och IMV görs i dexter under gymnasievalsperioden.

Vid frågor om våra olika utbildningar

 

Elevkoordinator för IMY

Natalia Glowniak

Elevkoordinator IMA

Mia (Maria) Sundström

Studie- och yrkesvägledare SYV

Malou Lidman

Föräldraledig

Uppdaterad: