Introduktionsprogram IMY RL

På Uppsala yrkesgymnasium Ekeby finns restaurang och livsmedel som introduktionsprogram. Det ger elever som saknar behörighet möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förbereda sig för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

För oss på Ekeby är det viktigt att alla elever får en individanpassad skolgång som utgår ifrån elevens behov och förmågor. Det viktigaste för oss är att lyssna på eleven för att kunna göra en individuell planering utifrån elevens egna mål med utbildningen.

IMYRL läser i mindre grupper och har hög lärartäthet. Eleverna har hemklassrum som är i nära anslutning till personalens arbetsrum.

Hur funkar de olika introduktionsprogrammen?

Yrkesintroduktion (IMY) – Våra introduktionsprogram ger elever som saknar gymnasiebehörighet till nationella program en individanpassad utbildning som sträcker sig över tre år. Vårt syfte är att eleverna efter avslutade studier ska ha etablerat sig på arbetsmarknaden och/eller fått behörighet till vidare studier på till exempel annat gymnasieprogram, folkhögskola eller komvux.

Praktik eller Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för IMY

Likt utbildningen är praktiken individanpassad. För en del elever kommer praktiken vara en del av en kurs medan andra har som syfte att testa lite olika branscher. Det innebär också att en elev kan ha totalt en veckas praktik under ett helt läsår, medan en annan elev är på sin arbetsplats flera dagar i veckan. Oavsett omfattning så finns vår praktiksamordnare som stöd till såväl eleven som arbetsplatsen under hela perioden

Information om köks- och serveringsbiträde (PDF, 220 KB)

Programinriktat val (IMV) – eleverna läser integrerat (i samma klass) som elever på nationellt program. Det grundskoleämne de saknar läses vid sidan av gymnasiekursen.

Ansökan

Ansökan till IMY och IMV görs i dexter under gymnasievalsperioden.

Vid frågor om våra olika utbildningar

 

Freddie Sahlin

Programrektor RL, IMYRL
Uppdaterad: