Elevhälsa

Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Alla elever ska ha förutsättningar, stöd och hjälp för att klara sina studier oavsett vilket program de studerar. Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan på Yrkesgymnasium Ekeby

För att komma i kontakt med elevhälsan, titta under fliken kontakt.

Skolsköterska 

Skolsköterskan arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Till skolsköterskan kan du vända dig för rådgivning i hälsofrågor t. ex. sex och samlevnad, stress. Alla elever i åk 1 erbjuds hälsosamtal.  Elever erbjuds enklare sjukvårds insatser. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Vi har Drop-in mottagning, är vi inte på plats eller upptagna så framkommer det på skylten utanför dörren. Maila eller sms:a , vi hör av oss så fort vi kan och bokar en tid.

Skolkurator 

Kuratorn kan ge elever och deras föräldrar råd/stöd och service i sociala frågor. Kuratorn samarbetar med skolans personal och andra myndigheter när det behövs. T ex kan kuratorn förmedla kontakt med psykolog, ungdomsmottagning eller socialtjänst. Skolkurator har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Som elev kan du vända dig till kuratorn när något bekymrar dig. Vi kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor t ex.

- Skolsituationen
- Utanförskap/mobbning
- Familjesituationen
- Vänskapsrelationer
- Stress, oro och nedstämdhet
- Kärleksbekymmer och mycket annat

Studie- och yrkesvägledare

Till studie- och yrkesvägledare vänder du dig om du vill få information och vägledning om:

- att nå dina studie- och yrkesrelaterade mål
- val du kan göra under din studietid
- utbildningsvägar efter gymnasiet
- behörigheter, betyg, jämförelsetal och meritkurser
- yrken och arbetsmarknad
- funderingar kring programbyte/avbrott

Mer om Ekebys elevhälsoarbete:

Här kommer våra planer att läggas ut så snart de är uppdaterade. 

Uppdaterad: