Våra utbildningar

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby erbjuder många program och utbildningar där teori blandas med praktik.

Vi har många yrkesförberedande gymnasieprogram. Programmen ges både på skolan och som lärlingsutbildningar. Du kan också läsa nationell eller lokal idrottsutbildning. Andra utbildningar är språkintroduktion, yrkesintroduktion och vuxenutbildning inom restaurang och livsmedel.