Våra utbildningar

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby erbjuder flera olika nationella yrkesprogram och introduktionsprogram där teori blandas med praktik.

På skolan har vi två skolförlagda program, språkintroduktion samt fyra stycken olika yrkesintroduktion. Här är även Lärlingsutbildningen förlagd, med sina åtta stycken yrkesprogram. På lärlingsutbildningen kan du också läsa nationell eller lokal idrottsutbildning.

Lärlingsutbildningen

Gå gymnasial lärlingsutbildning. Möjlighet att läsa idrottsutbildningar LIU och NIU.

Läs mer om Lärlingsutbildningen

Introduktionsprogram

Språkintroduktion, yrkesintroduktion och programinriktat val

Läs mer om Introduktionsprogram
Uppdaterad: