För föräldrar

Är du vårdnadshavare till en elev på Ekeby finns flera sätt att hålla sig uppdaterad kring elevens studier. Vi är tacksamma för engagerade och stöttande vårdnadshavare.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Du ska ha inloggning till och känna till nedanstående resurser. 

It's Learning

It's Learning är skolans lärplattform. Här finns all information och kommunikation kring skolan och elevens kurser. Här finns också omdömen inför utvecklingssamtalen. 

Dexter

I Dexter anmäler du frånvaro och ser elevens individuella studieplan. Du kan också anmäla frånvaro via telefon 018-727 70 70. Du måste anmäla frånvaro varje dag.

Elevschema

Uppdaterad: