För föräldrar

Är du vårdnadshavare till en elev på Ekeby finns flera sätt att hålla sig uppdaterad kring elevens studier. Vi är tacksamma för engagerade och stöttande vårdnadshavare.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Du ska ha inloggning till och känna till nedanstående resurser. När ditt barn fyller 18 år upphör din tillgång till dessa resurser.

It's Learning

It's Learning är skolans lärplattform. Här finns all information och kommunikation kring skolan och elevens kurser. Här finns också omdömen inför utvecklingssamtalen. 

Skola24

I Skola24 anmäler du fråvaro. Anmäl frånvaro varje dag.
Instruktioner till Skola24 har du här (PDF, 57 KB).

Elevschema

IST (PDF, 149 KB)

Vårdnadshavares inloggning till IST.

Uppdaterad: