Övrig personal

Bibliotekarie

Mikael Eklund

Butik Ekeby

Elevmatsalen

Annika Hedman

IT-tekniker

Hans Blanck

Butiksansvarig

Jessica Pehrson

Restaurang Ekeby

Ring för bordsbokning och frågor. Bokning kan ej göras via röstbrevlådan.

Varumottagningen

Annika Hedman

Vaktmästare

Peyman Abdali

Elevkoordinator för IMY

Natalia Glowniak

Elevkoordinator

Viktoria Landén

Elevkoordinator IMA, SYV

Mia (Maria) Sundström

Lärlingskoordinator

Stefan Nilsson

Elevkoordinator IMS

Torbjörn Kyller

Lärare Barn och fritid / Koordinator

Christina Dolk

Barn och fritid, 

Uppdaterad: