Elevhälsa och studievägledning

Skolsköterska

Sabrina Österman Pauksens

Ghazale Barjasteh

Skolkurator

Arbetsrum C127

Per Angerbjörn

Speciallärare i matematik

Arbetsrum: C125
Signatur: PEA

Åsa Pettersson Danielsson

Specialpedagog

Arbetsrum: C126

Märta Andersson

Studie- och yrkesvägledare
Uppdaterad: