Elevhälsa och studievägledning

Elevhälsosamordnare

Arvid Jägersson

Skolsköterska

Sabrina Österman Pauksens

Kurator

Sara Frisell

Vik Kurator

Dragan Perkovic

Skolpsykolog

Ivonne Brunåker Stevens

Elevkoordinator

Viktoria Landén

Elevkoordinator för IMY, Praktiksamordnare IM

Natalia Glowniak

Elevkoordinator IMA

Jon Wass

Studie- och yrkesvägledare SYV

Madeleine Engström

Hotell- och turism (HT), Restaurang- och livsmedel (RL), Lärlingsutbildningen (LG) och yrkesintroduktion (IM).

Uppdaterad: