Elevhälsa och studievägledning

Elevhälsosamordnare

Arvid Jägersson

Skolsköterska

Sabrina Österman Pauksens

Kurator

Sara Frisell

Vik Kurator

Laila Lindahl

Skolpsykolog

Ivonne Brunåker Stevens

Elevkoordinator

Viktoria Landén

Elevkoordinator för IMY

Natalia Glowniak

Elevkoordinator IMA, SYV

Mia (Maria) Sundström

Studie- och yrkesvägledare SYV

Madeleine Engström

Hotell- och turism (HT), Restaurang- och livsmedel (RL) och Lärlingsutbildningen (LG) 

Uppdaterad: