Kontakt under Julen

Kontakt under perioden 2020-12-21 till och med 2021-01-06.

Expeditionen är obemannad under tiden 2020-12-21--2021-01-06.

Vid akuta ärenden kontakta vecka 52 programrektor Lena Sahlin på tel 076-695 99 19.

Vecka 53 och vecka 1 enhetsrektor Mattias Landén på tel 072-581 95 88.

10 december 2020