Ekeby har ny webbplats

Välkommen till Uppsala yrkesgymnasium Ekebys nya webbplats.

Från januari 2020 är Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby en egen skola. Tidigare var vi en gemensam enhet med Uppsala Yrkesgymnasium Jälla och hade gemensam webbplats. Nu är vi två skolor med var sin webbplats.

Välkommen till nya Ekeby och vår nya webbplats!

24 april 2020