Delvis distansundervisning vecka 2-7

Ekeby fortsätter med delvis distansundervisning under vecka 2-7 under vårterminen.

Uppsala Kommun har bestämt att Uppsala yrkesgymnasium Ekeby ska fortsätta med delvis distansundervisning efter Julen fram till och med 19 februari.

Här kan du läsa Uppsala Kommuns beslut

Länkar till Uppsala Kommun

Här har Uppsala Kommun lagt upp en nyhet kring distansundervisningen.

Här har Uppsala Kommun lagt upp ytterligare information i frågan. 

16 december 2020