Beslut delvis distansundervisning Ekeby

Då har det beslutats om att elever på Ekeby i årskurs 1 och 2 delvis övergår till distansundervisning fram till och med 18/12.

30 november 2020