4/5 Informationskväll Lärlingsutbildningen

Plats: Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

4 maj

Tid: 17:00 – 19:00

4/5 kl 17-19. Ni som sökt Lärlingsutbildningen i 1a eller 2a hand och fått en inbjudan från oss per post.

Länk för mer info om lärlingsutbildningens infokväll