Introduktionsprogram

På Yrkesgymnasium Ekeby finns introduktionsprogram. De ger elever som saknar behörighet möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förbereda sig för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Uppdaterad: