Nationell idrottsutbildning, NIU

Från hösten 2020 kan du läsa Nationell idrottsutbildning, NIU, på Uppsala yrkesgymnasium Ekebys lärlingsprogram.

Under omvalsperioden kan du komplettera din ansökan till gymnasiet med program på lärlingsutbildningen. Omvalsperioden är öppen 29 april–15 maj.

Yrkesprogram som du kan kombinera med idrottssatsning

På lärlingsutbildningen finns sex yrkesprogram som du kan kombinera med elitidrottssatsning:

 • barn- och fritidsprogrammet
 • fordon- och transportprogrammet
 • handels- och administrationsprogrammet
 • hantverksprogrammet
 • hotell- och turismprogrammet
 • restaurang- och livsmedelsprogrammet

Du kan välja bland fem idrotter när du studerar NIU på lärlingsutbildningen på Yrkesgymnasium Ekeby:

 • bandy
 • basketboll
 • fotboll
 • innebandy
 • handboll

Mål och poäng

Utbildningens mål är att ge dig som idrottar en yrkesutbildning med möjlighet till fortsatta studier. Samtidigt får du möjlighet att utvecklas som idrottsutövare eller idrottsledare. Kurserna inom idrottsspecialisering, tränings- och tävlingslära, träningslära, idrottsledarskap och pedagogiskt ledarskap genomförs på entreprenad av Upplands Idrottsförbund.

På NIU läser eleverna 400 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng. Dessutom finns möjlighet att utöka programmet med 200 poäng idrottskurser.

Läs mer och ansök till NIU

Om du inte är folkbokförd i Uppsala kommun och vill söka NIU

Om du vill söka till NIU och inte är folkbokförd i Uppsala kommun är det viktigt att känna till reglerna om samverkansavtal mellan kommuner. Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, har regional antagning vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om eleven inte bor i Uppsala kommun garanteras inte en förstahandsmottagning utan eleven blir oftast mottagen i andra hand. Ett frivilligt samverkansavtal mellan Uppsala kommun och hemkommunen kan upprättas och det kan ge eleven rätt att bli mottagen i första hand. Kontakta din hemkommun för mer information.

Boende

Vi rekommenderar Uppsala Gymnasieboende.

Om kostnader, kontakt, hur du anmäler intresse eller boka ett besök på uppsalagymnasieboende.se

Uppdaterad: