Hotell och turism

Tycker du om att möta människor och skapa nya upplevelser eller är du nyfiken på att jobba utomlands? Gå hotell- och turismprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. I utbildningen ingår 15 veckors praktik.

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Du får en utbildning inom hotell- och turismbranschen genom teoretiska studier, resor och studiebesök. Du får också kompetens inom servering, mat och dryck. 

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby har utbildat ungdomar inom hotell och turism i mer än 20 år. Våra lärare har erfarenhet från olika yrken i branschen och bra kontakter.

Exempel på yrken du kan välja

  • olika yrken på hotellanläggningar över hela världen
  • olika yrken på konferensanläggningar över hela världen

Alla elever har APL

I alla yrkesprogram ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, alltså praktik på en arbetsplats. Om du vill söka praktik utomlands har skolan utbytesprojekt i andra länder. För utlandspraktik samarbetar vi bland annat med turistanläggningar och hotell i Thailand och Sydafrika. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På hotell- och turismprogrammet kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3). Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk 2 och 3. 

Med en yrkesexamen blir du direkt behörig till yrkeshögskolan. Där kan du utveckla och fördjupa dina kunskaper inom yrket. Yrkeshögskolor finns på olika platser i Sverige, med olika inriktningar. Som elev på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby har du också möjlighet att studera utomlands som ett led i din vidareutbildning

Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Poängplan hotell- och turismprogrammet (pdf) (PDF, 70 KB)

Uppdaterad: