Bibliotek

Här kan du läsa, studera och låna böcker. Bibliotekarien hjälper till med biblioteksfrågor och IT-frågor.

Bibliotekarie finns på plats

  • Torsdag
  • Fredag 

Har du tips på någon bra bok, tidskrift eller annat som borde finnas i biblioteket? Lämna gärna dina förslag till bibliotekarien.

Sök i bibliotekskatalogen här

Välj utökad sökning och Ekebygymnasiet om du vill se skolbibliotekets böcker. 

Databaser:

  • Alex Författarlexikon
  • Artikelsök
  • EBSCO
  • Landguiden
  • Mediearkivet
  • Nationalencyklopedin

Du kommer åt resurserna via Digitala Lärresurser på Its Learning. Databaserna kommer senare flyttas till Skolportalen.

Biblioteksplan

Biblioteksplan (PDF, 2 MB) för Uppsala Kommun.

Användbara Länkar

Library PressDisplay Tidningar från många av världens länder.

Kontakt

Bibliotekarie

Mikael Eklund
Uppdaterad:

Andra sidor under: Bibliotek