14/8 Utspring Ekeby

14/8 ”Utspringsdag” för Ekebystudenterna 2020. Information angående fotografering + utspring.

Fotografering:

08:00                BK17-08:00

                          KS17-08:15

                          LG17-08:30

                          HT17-09:15    


10:00                Mentorstid med förtäring i klassrum, klassvis salsfördelningen
                           läggs ut på hemsidan efter den 10/8.


11:00                Utspring BK17

11:20                Utspring KS17

11:40                Utspring LG17

11:50                Utspring HT17


Endast två anhöriga per elev får ”ta emot” på skolans parkering (enlig FHM direktiv).

Anmälan senast 10/8 kl 12:00 till exp.ekeby@uppsala.se

Ange elev och klass samt namn på de två anhöriga som förväntas ta emot vid ”utspringet”

Välkomna!

Mattias Landén

Rektor UYG Ekebygynasiet

24 juni 2020